Rottestop med en rottespærre

Vi er eksperter i rottesikring

 Har du mistanke om rotter i dine afløb eller i dit toilet? Det er ikke uden grund, at rotten er det mest velkendte skadedyr, vi har i Danmark. Rotten er både intelligent, atletisk og hurtigt formerende. Derfor er det helt essentielt, du er hurtigt ude med riven, hvis det pjuskede dyr inviterer sig selv på visit i dit ellers trygge hjem.

Fyns Afløbsteknik ApS: Autoriseret rottespærremontør

Hos Fyns Afløbsteknik ApS har vi mange års erfaring med at sikre de danske hjem mod rotter. Rotter udgør ikke blot en sundhedsfare, men medfører også store skader på dine kloakrør. I værste fald kan den pjuskede fætter undergrave dit hjem eller dine erhvervsbygninger.

Det er her, Fyns Afløbsteknik ApS kommer ind i billedet. Ved at indsætte en rottespærre i dine kloakrør, afskærer vi rottens passage fuldstændigt. Det er vigtigt, rottespærren monteres så tæt på hovedledningen som overhovedet muligt, så den må vende om i god afstand til bygningen. Som autoriseret kloakmester kan Fyns Afløbsteknik ApS klare arbejdet for dig, så det bliver gjort helt rigtigt fra start.

Vores fornemmeste opgave er at imødekomme dine forventninger ift. både topkvalitet og tillidsfuld service. Hos Fyns Afløbsteknik ApS er din kloakering i trygge hænder.

Hvorfor er rotter farlige?

Måske er læren om rotter ikke lige det emne, du ved mest om. Vil du forebygge et besøg fra skadedyret, kan det alligevel være meget brugbart at kende til dyrets færden.

Hos Fyns Afløbsteknik ApS er vi naturligvis meget bevidste om rottens færden, men også om hvilke konsekvenser et uventet besøg kan have. Læs med herunder, og bliv klogere på, hvordan rottens invasion kan forebygges.

En skadelig atlet

Du kender sikkert udtrykket ”at formere sig som rotter”. Det er desværre ikke et udtryk, som florerer uden grund. Et rottepar kan under fordelagtige forhold reproducere mere end 800 rotter på et år. Fra befrugtning til fødsel går der 20-24 dage, og skadedyret kan føde op til 12 unger per kuld.

I Danmark har vi flest brune rotter. Den brune rotte kan blive helt op til 55 centimeter fra snudetip til halespids. Samtidig kan den veje helt op til et halvt kilo. Til trods for denne klækkelige kampvægt, så er rotten særdeles smidig. Den kan både svømme, dykke og klatre på lod- og vandrette flader. Desuden kan den hoppe en hel meter lodret op i luften, smyge sig gennem et hul på kun to centimeter i diameter og løfte tre gange sin egen vægt.

Du skal derfor være opmærksom på, at rotten snildt kan skubbe din badeværelsesrist væk, hvis den ønsker fri passage. Ligeledes har man tidligere set eksempler på, at rotten springer fra træ til tagrende. Derfor er det også her vigtigt at være opmærksom på, om det pjuskede dyr måske har utilsigtet husadgang via omkringliggende træer.

Rotter kan gnave sig igennem alle materialer, som er blødere end marmor, og derfor er det også muligt for rotten at gnave sig ind i dit hjem, hvis dit hus har nogle svage punkter hist og her.

Skadedyret kan både befinde sig i dine vægge og hulmure, så vær opmærksom på gnavelyde, hvin og skrig. Et tegn på rotter kan også være en skarp og generende dunst af kloak og grisestald

55 smitsomme sygdomme

Nu kommer vi til den lidt mere gustne viden. En enkelt rotte kan bære rundt på op til 55 sygdomme. Salmonella, smitsom leverbetændelse, Roskildesyge, stivkrampe og colibakterier er en del af den charmerende pallette, som dyret kan videregive til mennesker.

Det mest alvorlige sygdom dyret kan bære rundt på, er Leptospirose-bakterien, den såkaldte Weils syge, som smitter via dyrets urin. Weils syge er en ubehagelig omgang. Sygdommen medfører både influenzalignende feber, kulderystelser, hovedpine og muskelømhed. Hvis sygdommen ikke behandles med antibiotika forholdsvis tidligt i udviklingsstadiet, kan den smittede desuden udvikle alvorlige symptomer såsom nyresvigt og gulsot.

Ved skybrud er det ganske normalt at kloakkerne kan flyde over, og det medfører en smittefare, fordi rotteurinen sættes i omløb. Derfor er det vigtig, du bruger nogle gode rengøringshandsker, når du fx skal svabre kældergulvet efter et voldsomt regnskyld. Det samme gælder, hvis du skal rydde op i dit hjem efter et rottebesøg. Rotter kan være raske smittebærere af bakterien. Omvendt er det heldigvis ikke alle rotter, som er inficerede. Det er også vigtigt at have in mente, at rotter kan bære både lopper, tæger og mider.

Hvis du fatter mistanke om uventet visit fra den pjuskede fætter, så kontakt Fyns Afløbsteknik ApS. Vi sørger for, at dit hjem bliver trygt igen

 

Uforplgitende Tilbud

Kontakt os neden for og få et uforpligtende tilbud