Uventede gæster op igennem toilettet?

Opstår der problemer med at rotter finder vej op igennem dine kloakrør og op gennem afløbene? Så er en rottespærrer den rigtige løsning for dig. En rottespærrer indsættes i dine kloakrør og afskærer på den måde rotterne fra at komme op igennem dit afløb.

Har du derfor mistanke om, eller har stiftet bekendtskab med rotter i dine afløb eller i dit toilet, så er en rottespærrer nødvendig. Se mere om hvad en rottespærrer er lige her.

Udover at rotter udgør en sundhedsfare, så kan rotter med mulighed for frit omløb i dit kloaksystem, også medføre store skader på dine kloakrør og i værste fald undergrave bygningen på din ejendom. I nogle tilfælde vil de bygge rede under din bolig og formere sig i stor hast.

Den bedste måde at holde rotterne væk fra dit kloaksystem på, er at installere en rottespærrer i afløbsinstallationen så tæt på hovedledningen som overhovedet muligt. Som autoriserede kloakmester må vi udføre dette arbejde.

Lad os sikre dit hjem mod kloakrotter! Ring 50493950 for mere info eller hvis du har spørgsmål.